EKIL-8036A

HYUNDAI 27310-37140
HYUNDAI SANTAFE (04-02)
HYUNDAI TIBURON (04-03)